ph-f.org
] [
Festiwal Filozofii
] [
Nietzsche seminarium
] [
Fundacja
Fundacja Kocham moje miasto


Fundacja „Kocham moje miasto” Statut Fundacji [pdf]

– zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, dn. 23. 10. 2004 r.
KRS nr 0000219887
REGON 100291840
NIP 7251945026
nr konta: 19 1140 1108 0000 2041 4100 1001 -
jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Celem Fundacji „Kocham moje miasto” jest propagowanie idei i popieranie wszechstronnego rozwoju małych ojczyzn poprzez działalność o charakterze społecznym, informacyjnym, kulturalnym, naukowym i oświatowym, troskę o dziedzictwo kulturowe oraz zbliżenie narodów i państw Unii Europejskiej, w oparciu o szeroko pojęte zasady tolerancji religijnej i światopoglądowej.

Fundację powołał Ziemowit Kosmowski (m.in. „Brak”, „Rendez-Vous”, „Subway”, „kosmofski”), muzyk (nagrał sześć płyt), występujący na wielu scenach krajowych i zagranicznych, oraz kompozytor, autor tekstów i malarz, od lat dający się poznać jako animator kultury.

W skład Zarządu wchodzą:
Bogdan Edward Banasiak – prezes
Paweł Damian Pieniążek – członek zarządu
Krzysztof Marian Matuszewski – członek zarządu
Michał Adam Padkowski – członek zarządu

Decyzją Zarządu Fundacja „Kocham moje miasto”
postanowiła objąć patronat instytucjonalny, organizacyjny i finansowy nad inicjatywami:

"Festiwal Filozofii" oraz "Nietzsche seminarium"

Festiwal Filozofii Nietzsche seminarium

Fundacja zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób i instytucji, które chciałyby wesprzeć finansowo jej poczynania na rzecz tych inicjatyw, o dokonywanie wpłat na konto Fundacji:

19 1140 1108 0000 2041 4100 1001

Jeśli Darczyńcy czy Sponsorzy zechcą nie być anonimowi, to ich nazwiska, nazwy, logo, adresy (zależnie od życzenia) zostaną umieszczone na podstronie FF „Sponsorzy”, w przypadku zaś większego wsparcia oferujemy umieszczenie logo sponsora na planowanych publikacjach książkowych FF i N.s. oraz ekspozycję bannerów podczas koncertów.

Kontakt z Fundacją:

ph-f.org
] [
Festiwal Filozofii
] [
Nietzsche seminarium
] [
Fundacja